Welkom op de pagina van groep 1A

We zijn dit schooljaar gestart met 15 kinderen. In de loop van het jaar komen er nog nieuwe kinderen bij ons in de klas die vier jaar worden. We zijn een gezellige groep met kinderen en kunnen vaak met elkaar lachen. We zijn dan natuurlijk ook de leukste groep van de school. We hebben twee juffen. De ene juf werkt  op maandag en de andere juf de andere dagen. We beginnen de dag met een inloop waar de kinderen op hun eigen plekje spelen. Daarna gaan we in de kring. Daar hebben we vaak de tijd om even gezellig bij te kletsen en vertellen wat we hebben beleefd. Ook zingen we in de kringen, luisteren we naar een Bijbelverhaal en bidden met elkaar. Na de kring gaan we of spelen en/ of werken of we gaan buitenspelen of gymmen. Bewegen is heel belangrijk voor kinderen, daar nemen we dan zeker ook de tijd voor. Als de kinderen aan 'het werk' zijn, krijgen ze een gerichte opdracht van de juf. Dit kan bijvoorbeeld een knutselwerkje zijn of een specifieke opdracht met materiaal uit onze klas. Omdat kleuters al spelend veel leren is daar ook veel ruimte voor. De ene keer mogen de kinderen vrij kiezen de andere keer zegt de juf waar de kinderen mee moeten spelen. 
Tussendoor gaan we regelmatig weer terug in de kring. Ook dan zijn we bezig met allerlei verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals voorbereidend rekenen, taal of sociaal-emotionele ontwikkeling.

 Met elkaar maken we veel plezier en leren ondertussen heel veel.