Welkom op de pagina van groep 1b!

We zijn het schooljaar met 15 leerlingen gestart. Tijdens de schooljaar stromen er nieuwe kleuters in die 4 jaar zijn geworden. Deze klas heeft één juf. 

Als de kinderen op school komen ligt er op hun tafel een werkje klaar waar ze tijdens de zogenaamde “inloop” zelfstandig mee aan de slag kunnen. Na de inloop gaan we in de kring om de dag te beginnen met de Here God. We gaan dan samen zingen, bidden en luisteren naar een Bijbelverhaal. Ook is er dan vaak een momentje waarin de kinderen zelf kunnen vertellen.

Verder zijn we druk met het maken van werkjes, spelen, kringspelletjes, kringgesprekjes, leergesprekjes, proefjes, buiten spelen en gymmen. Vooral het spelen is voor kleuters erg belangrijk.  Een kind dat speelt is bezig zichzelf te ontwikkelen. Ook leren ze al spelend rekening te houden met de andere kinderen.