Welkom op de pagina van groep 3/4!

Groep 3/4 bestaat uit 22 leerlingen. Hiervan zitten 8 kinderen in groep 3 en zitten 14 kinderen in groep 4. Algemeen

De basisvakken worden apart aan groep 3 en groep 4 gegeven, maar we doen ook heel veel samen als groep. Bijvoorbeeld de lessen handvaardigheid, tekenen, sociale vaardigheden, wereldoriëntatie, verkeer en de gymlessen. We gymmen op dinsdag en vrijdag in De Hokhorst. Om een goede groepssfeer te creëren en te behouden werken wij met grip op de groep. In de eerste 6 weken zetten wij extra in op groepsvormende activiteiten. De rest van het jaar blijven we samenwerkend leren en gaan we bezig met sociale vaardigheid.

Groep 3 
In groep 3 leren de kinderen in korte tijd veel nieuwe dingen. Het is soms best hard werken, maar we doen ook veel in de vorm van spelletjes. Iedere dag is er aandacht voor lezen, schrijven en rekenen. De kinderen leren 2 of 3 nieuwe letters per week, waardoor het aantal woorden snel wordt uitgebreid. De nieuw aangeleerde letter wordt ook direct als schrijfletter aangeboden en geschreven in het schrijfschrift. Lezen en schrijven gaan dus samen op. 
Met rekenen komen in de eerste periode de cijfers 1 tot 20 aan bod. Ook worden de rekenbegrippen die in de kleutergroepen zijn besproken, herhaald en toegepast. Het automatiseren en splitsen van de getallen 1 t/m 10 zijn belangrijke onderdelen van het rekenen. Daarnaast leren we rekenen met geld en oefenen we met klokkijken.

Groep 4
Ook in groep 4 is het lezen nog erg belangrijk. De kinderen moeten veel leeskilometers maken om vloeiend te kunnen lezen. Iedere ochtend begint met 15 minuten stil lezen. Daarnaast lezen wij 2 keer in de week in niveaugroepen.
Bij het rekenen in groep 4 automatiseren we de sommen t/m 20. We leren sommen t/m 100 uit te rekenen op de getallenlijn. De tafels van 1 t/m 5 en de tafel van 10 worden ook aangeleerd en geautomatiseerd.
Verder werken we vaak aan spelling, taal en schrijven. Voor spelling en taal (woordenschat) krijgen de kinderen huiswerk mee om thuis extra te oefenen. De kinderen leren in groep 4 de hoofdletters schrijven. De tweede helft van het jaar gaan de kinderen tijdens de schrijflessen schrijven met een pen.

 Samen gaan wij proberen om er een fijn en gezellig schooljaar van te maken!