Welkom op de pagina van groep 4/5!

Groep 4/5 bestaat uit 25 leerlingen. 16 leerlingen hiervan zitten in groep 4 en de andere 9 leerlingen zitten in groep 5.
 

In groep 4/5 werken we veel aan dezelfde vakken. Zo beginnen we iedere dag met stil lezen, godsdienst en rekenen. Bij de rekenles wisselen de groepen halverwege de les om van zelfstandig werken naar instructie of andersom. Zo krijgen allebei de groepen de instructie die nodig is voor de betreffende les.

 Bij het rekenen in groep 4 automatiseren we de sommen t/m 20. We leren sommen t/m 100 uit te rekenen op de getallenlijn. De tafels van 1 t/m 5 en de tafel van 10 worden ook aangeleerd en geautomatiseerd. 

In groep 5 is het herhalen van de tafels 1 t/m 5 heel belangrijk, maar ook leren en automatiseren we de tafels van 6, 7, 8 en 9. Daarnaast maken we sommen tot 1000. De rest van de ochtend werken we vooral aan spelling, taal en schrijven en technisch lezen. Voor spelling en taal (woordenschat) krijgen de kinderen huiswerk mee om thuis extra te oefenen. Groep 5 krijgt ook nieuwe vakken zoals Engels, geschiedenis, natuur en aardrijkskunde. 

Op maandag- en dinsdagmiddag hebben wij gym. 

Om een goede groepssfeer te creëren en te behouden werken wij met grip op de groep. In de eerste 6 weken zetten wij daarom extra in op groepsvormende activiteiten. De rest van het jaar blijven wij samenwerkend leren en worden sociale vaardigheidslessengegeven.

Samen gaan wij ervoor om er een fijn en gezellig schooljaar van te maken!