Adoptiekinderen De Borgwal en De Stifthorst 
Bij de Stichting Woord en Daad hebben we vier adoptiekinderen geadopteerd. 
Beide scholen sponsoren twee adoptiekinderen. Daarvoor is per kwartaal 4 x € 90,00= € 360,00 nodig. Afgelopen jaar is er van de twee scholen zo’n € 1300,00 aan zendingsgeld binnengekomen op de zendingsrekening. Dat is eigenlijk net te weinig om rond te komen. Er zijn ook nog kosten van bijvoorbeeld de bank. Er zijn op de zendingsrekening geen reserves meer. Er zal dus iets moeten gebeuren. Wilt u aan het zendingsgeld op maandagmorgen denken? We horen dat ouders het zendingsgeld op maandagmorgen best willen geven, maar er vaak niet aan denken. Als scholen gaan we ons ook bezinnen hoe we dit probleem verder gaan oplossen, want we willen echt deze vier kinderen blijven adopteren! Dat zou toch ook mogelijk moeten kunnen zijn. 

Het zendingsgeld is een initiatief van zowel De Borgwal als De Stifthorst. 
We hopen dat er in de komende tijd weer trouw zendingsgeld binnenkomt. Wilt u zo aan het eind van dit kalenderjaar een extra gift overmaken? Denkt u dan ook aan het zendingsgeld van onze scholen. 
U kunt storten op: NL 82 RABO 0134 0357 98 tnv. De Viermaster - zendingsgeld