Protocol onderzoeken door externen 

De school komt regelmatig met hulpverlenende instanties in aanraking. Het komt voor dat ouders/verzorgers hun kind laten onderzoeken, testen en begeleiden door externe onderzoeksbureaus (onderzoeksbureaus die niet aangesloten zijn bij de school). De school is bereid hieraan, onder voorwaarden, medewerking te verlenen. Daarbij is de school gebonden aan de wetgeving (Wet Primair Onderwijs, Leerplichtwet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens), uitspraken van de Inspectie en eigen mogelijkheden. De school vindt het zeer belangrijk om "schoolinformatie" ("hoe functioneert een kind op school") te verstrekken, omdat kinderen zich een groot gedeelte van de dag op school bevinden. Daarbij vindt school een klassenbezoek (een observatie van een extern onderzoeker in de klas) zeer wenselijk.

Klik hier om de rest van dit protocol te lezen.