Welkom op de pagina van groep 2!

In onze groep zitten 26 kinderen. Op dinsdag en donderdag komt juf Van den Berg soms in de groep om een klein groepje kinderen, of kinderen individueel extra aandacht te geven, soms ook doet ze ondersteunend werk voor de juf.De dag beginnen we meestal met een inloopmoment. De kinderen gaan dan zelfstandig aan het spelen met iets dat klaar ligt bij hun groepje.
Na de inloop gaan we in de kring. Dat is het moment waarop de kinderen wat mogen vertellen, maar ook het moment om de dag te openen met zingen, bidden en een Bijbelverhaal.
In de kring doen we activiteiten die gericht zijn op taal en rekenen, maar ook op de sociaal-emotionele ontwikkeling en andere ontwikkelingsgebieden.
We werken en spelen eigenlijk altijd n.a.v. een thema. Een belangrijk onderdeel van de dag is het spelen en werken. De kinderen mogen dan, vaak kiezen of ze in een hoek gaan spelen of een werkje gaan maken dat wordt aangeboden. De kinderen maken een werkje, waarbij verschillende technieken/doelen aan bod komen. Soms moeten ze gewoon gaan doen wat de juf zegt en is er dus geen keuze, dit omdat er kinderen zijn die liever spelen dan werken en dus niet uit zichzelf gaan kiezen voor werken.

Voor kleuters is beweging heel erg belangrijk. Elk dagdeel zullen we naar buiten gaan of gaan gymmen. Ook tussen de verschillende activiteiten door doen we regelmatig bewegingsspelletjes om de kinderen voldoende te laten bewegen.

Met elkaar maken we veel plezier en leren we spelenderwijs heel veel.

De juf vindt het heel belangrijk dat er goed contact is met de papa’s en mama’s, dus als er iets niet helemaal duidelijk is, is het fijn dat ze bij de juf komen met hun vragen/opmerkingen. Dat kan voor schooltijd, maar nog liever na schooltijd of maak even een afspraak.