De Medezeggenschapsraad

Aan onze school 'De Borgwal' is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR komt regelmatig bijeen om allerlei zaken betreffende de school te bespreken met de directie. De MR heeft een door de wet voorgeschreven formele rol, in het algemeen adviserend, maar er zijn beslissingen waarvoor de MR instemmingsbevoegdheid heeft. De MR van de Borgwal kenmerkt zich door een informele en zeer open communicatie over tal van onderwerpen, vaak veel breder dan de strikt voorgeschreven onderwerpen. U kunt altijd een MR-lid aanspreken als u iets wilt weten. Ook kunt u uw vragen en opmerkingen mailen naar het mailadres
mr@deborgwal.nl

De MR bestaat uit 6 leden.

  • 3 gekozen door en uit het personeel
  • 3 gekozen door en uit de ouders

Eén of meerdere directieleden woont als adviserend lid de vergaderingen bij.
De MR vervult ook een sociale functie: de MR leeft mee met leerkrachten bij ziekte, jubilea en dergelijke, meestal in de vorm van een kaartje of een bloemetje.

De volgende ouders hebben zitting in de MR:

  • Dhr. W. Bruggink 
  • Dhr. M. Bouman
  • Mevr. K. van de Fliert  

De volgende leerkrachten hebben zitting in de MR:

  • Mevr. W. Pater
  • Mevr. G. M. Schaap
  • Mevr. E. Donkelaar

 

De notulen van elke vergadering zijn bij de voorzitter van de MR op te vragen. Het e-mailadres van de medezeggenschapsraad is: mr@deborgwal.nl

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Voor alle scholen van 'De Viermaster' tezamen is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit is een overkoepelend orgaan dat in bepaalde gevallen, net als de MR, advies- of instemmingsbevoegdheid heeft. Hier worden vooral de beleidsstukken op bestuursniveau besproken.

In de GMR zitten twee leden namens de Borgwal, te weten:

  • Namens de ouders: Dhr. Willem Bruggink
  • Namens het personeel: Mevr. Esther van der Hart - van Dijk