Schoolverzuim

Het komt nog wel eens voor dat er rondom vakanties op de directie van de scholen een beroep wordt gedaan om een leerling vrijaf te geven, terwijl het de directie verboden is toestemming te geven voor extra verlof.

Toch kunnen er situaties in het gezinsleven zijn, waardoor er geoorloofd schoolverzuim ontstaat.

U wordt daarom verzocht goede nota te nemen van wettelijke verlofregeling. Onderstaand is een korte samenvatting van de verlofregeling. In de brochure Verlof is de volledige verlofregeling te vinden.

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *


Verlofregeling


Verlof
Dit wordt verleend na een verzoek voor bijvoorbeeld:
 - Huwelijk in familie of bij zeer goede bekenden of vrienden.
 - Begrafenis in familie of bij zeer goede bekenden of vrienden.
 - 12 ½ , 25 of 40 jarig huwelijksfeest.
 - Bezoek aan arts, specialist enz. indien dit niet na schooltijd kan.
 - Bijzondere gebeurtenissen, bijv. uitreiking onderscheiding, opening zaak.
 - Het vervullen van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging.

Buitengewoon verlof
Dit is verlof afwijkend van de schoolvakanties en wordt alleen verleend na opgave van redenen en in overleg met de directie.

Het wordt verleend als het volgens de werkgever niet mogelijk is dat vader of moeder tijdens de schoolvakanties op het bedrijf gemist kan worden, mits dit schriftelijk door de werkgever kenbaar wordt gemaakt. Dit verlof kan alleen verleend worden na persoonlijk overleg met de directie.

Dit buitengewoon verlof kan echter niet verleend worden in de eerste twee lesweken van een nieuw schooljaar.

Bovendien kan dit verlof slechts voor maximaal 10 dagen door de directie worden verleend.
In alle andere gevallen moet een verzoek worden gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Aanvraagformulier
Voor het aanvragen van bovenstaande vormen van verlof is op school een formulier verkrijgbaar. Dit formulier kunt u hier vinden. Na indiening krijgt u schriftelijk bericht of het verzuim is toegestaan.

Ongeoorloofd schoolverzuim
Met uitzondering van het hierboven genoemde en ziekte, is er in alle andere gevallen sprake van ongeoorloofd schoolverzuim.

De directie is verplicht dit ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.

Wij vertrouwen erop dat U met bovenstaande rekening houdt.