Vanwege een fout in de website zijn de afgelopen tijd geen aanmeldingen binnen gekomen. Heeft u uw kind aangemeld, maar nog niets gehoord? Neem dan contact met ons op. Inmiddels lijkt het probleem te zijn opgelost.

(Het aanmeldformulier vindt u onderaan deze pagina. Graag aanmelden voor de 3e verjaardag)

“De basisschool………………een stukje van je leven” 

Zoals u bij de aanhef kunt lezen is de basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u.

Uw kind wordt in de komende tijd 4 jaar. Daar hoort dan ook de keuze voor een basisschool bij.

Jarenlang gaan de kinderen naar school toe en weer terug naar huis. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo’n 8.000 uur toe aan de zorg van juffen en meesters van de basisschool. Zo’n school kies je dan ook met zorg.

We zijn trots op wat CBS De Borgwal de kinderen op allerlei gebied te bieden hebben. Het is niet mogelijk om dat allemaal hier op te sommen. Een mogelijkheid om alvast een beeld te krijgen van de school is om de website verder te lezen en te bekijken. Naast foto’s en actuele informatie is de schoolgids hier ook te vinden.

Natuurlijk wilt u de school ook met eigen ogen bekijken. Als u daarvoor met ons een afspraak maakt bent u altijd van harte welkom. We geven u dan graag een rondleiding door onze school en in een informatief gesprek kunt u dan uw vragen aan ons stellen.

Om een goed inzicht te kunnen krijgen in de te verwachten leerlingenaantallen, verzoeken we u om uw kind(eren) uiterlijk de dag voor de 3e verjaardag bij de desbetreffende school aan te melden.
Hierdoor kunnen we als basisscholen goed inspelen op de groepsindelingen in het volgende schooljaar. We kunnen ouders/verzorgers daardoor ook tijdig wijzigingen doorgeven met betrekking tot de groepsindeling of andere belangrijke ontwikkelingen.
U meldt uw kind schriftelijk aan. Dat gebeurt via het digitale formulier hier onderaan deze pagina. De schoolleiding neemt een aantal maanden voor de eerste schooldag contact met de ouders/verzorgers op om de inschrijving verder te regelen. 


  • *
  • *


  • *
  • *
  • *
  • *
  • *