Klik hier voor de identiteitsnotitie van De Viermaster.

Klik hier voor het koersplan van De Viermaster.

Klik hier als je meer informatie wilt hebben om lid te worden van De Viermaster.

Missie

Vanuit onze christelijke identiteit stimuleren wij kinderen in hun ontwikkeling in kennis, vaardigheden en als persoon.

Visie

Christelijk basisonderwijs richt zich op een brede ontwikkeling van kinderen. Vanuit ons geloof in God leren we de kinderen kennis en vaardigheden en werken we aan hun persoonlijke vorming. We bieden hen een goede basis om zich na de basisschool verder te ontwikkelen. Ze komen het meest tot hun recht in een veilige schoolomgeving waar ze zich geliefd weten door God en de mensen die op school werken. 

Grondslag

In de organisatie wordt gewerkt vanuit de grondslag: 

De Bijbel als het Woord van God, bron voor het geloof en hoogste norm voor leven en handelen.
De Drie Formulieren van Enigheid geven richting aan de verduidelijking van de Bijbel en de identiteit van de Vereniging. Binnen dit kader is er ruimte en respect voor elkaars geloofsbeleving.

Kernwaarden

Geïnspireerd - door geloof, hoop en liefde
Deskundig - werken aan goede leeropbrengsten en resultaten
Gemotiveerd - leerkrachten die doorgeven en voorleven
Dienstbaar - aan onze omgeving