Klik op hier voor meer informatie over De Viermaster.

Klik hier om de identiteitsnotie van de Viermaster te lezen.
Klik hier om het koersdocument van de Viermaster te lezen.
Wilt u lid worden van de vereniging? Klik dan hier voor meer informatie.

Missie

Kinderen toerusten met kennis, vaardigheden en geloof.

Visie

Christelijk basisonderwijs richt zich op een brede ontwikkeling van kinderen. Kennis, vaardigheden en geloof bieden hen een goede basis om zich na de basisschool verder te ontwikkelen. Ze komen het meest tot hun recht in een veilige schoolomgeving waar ze zich geliefd weten door God en de mensen die op school werken. 

Grondslag

In de organisatie wordt gewerkt vanuit de grondslag: 

De Bijbel als het Woord van God, bron voor het geloof en hoogste norm voor leven en handelen.
De Drie Formulieren van Enigheid geven richting aan de verduidelijking van de Bijbel en de identiteit van de Vereniging. Binnen dit kader is er ruimte en respect voor elkaars geloofsbeleving.

 

Kernwaarden:

Geïnspireerd - door geloof, hoop en liefde
Deskundig - werken aan goede leeropbrengsten en resultaten
Gemotiveerd - leerkrachten die doorgeven en voorleven
Dienstbaar - aan onze omgeving