Veel ouders maken gebruik van de mogelijkheid om hun kinderen te laten overblijven bij ons op school. De organisatie van deze tussenschoolse opvang (TSO)  is volledig in handen van Het Borghonk (www.hetborghonk.nl). Het overblijven zelf is in het Borghonk.

Op de website van Het Borghonk kunt u alle informatie vinden over de tussenschoolse opvang.

Contactgegevens van Het Borghonk zijn:

Kantoor adresgegevens: Woudegge 7 3959 BH Overberg

Telefoon: 0343 – 48 20 12 

Tel:  Mobiel Het Borghonk 06 413 384 54

E-mailadres: info@hetborghonk.nl

Website: www.hetborghonk.nl