Welkom op de pagina van groep 3!

Er zitten 28 kinderen in deze groep 3, 14 meisjes en 14 jongens. 


Tussendoortje en lunch
De kinderen nemen al hun eten en drinken mee in 1 tas. Als de kinderen ’s morgens binnenkomen, hangen ze hun jas en tas aan de kapstok. Het eten en drinken voor in de pauze nemen ze mee in de klas en stoppen het in de daarvoor bestemde bakken. Als kinderen overblijven op school dan blijft hun eten en drinken voor tussen de middag in de tas op de gang.

De lesstof
In groep 3 leren de kinderen in korte tijd veel nieuwe dingen. Het is soms best hard werken, maar gelukkig is er ook nog tijd om lekker te spelen. En natuurlijk is er tijd voor zingen, bidden, vertellen, bijbelverhalen en het vieren van verjaardagen. Iedere dag is er aandacht voor lezen, schrijven en rekenen. De kinderen leren 2 of 3 nieuwe letters per week, waardoor het aantal woorden snel wordt uitgebreid. De nieuw aangeleerde letter wordt ook direct als schrijfletter aangeboden en geschreven in het schrijfschrift. Lezen en schrijven gaan dus samen op.
Met rekenen komen in de eerste periode de cijfers 1 tot 20 aan bod. Ook worden de rekenbegrippen die in de kleutergroepen zijn besproken, herhaald en toegepast.
Het automatiseren en splitsen van getallen zijn belangrijke onderdelen van het rekenen. Daarnaast leren we rekenen met geld en oefenen we ook al een beetje met klokkijken.
Verder zijn we af en toe lekker aan het knutselen of tekenen en op maandagmiddag is er altijd muziekles van onze muziekjuf.

Gym
We gymmen op dinsdag en vrijdag. Op deze dagen nemen de kinderen een tas met gymkleren en gymschoenen mee naar school. We gymmen vanaf groep 3 in De Hokhorst.