Welkom in groep 4!

Wij zijn een enthousiaste en gezellige klas van 31 kinderen. Op maandag hebben we Juf Donkelaar en op dinsdag tot en met woensdag hebben we juf Coster. Op donderdag en op vrijdag loopt juf van de Veer bij ons stage. Hier zijn we blij mee!

We beginnen elke dag in groep 4 met stil lezen. Vorig jaar hebben we leren lezen en nu gaan we daar nog veel beter in worden. Op die manier kunnen we steeds leukere boeken  lezen. Bij de dagopening doen we een check-in met een emotiewiel. We hebben het er even over hoe we ons vandaag voelen en erbij zitten. Dat helpt om de dag verder in te kunnen gaan. We hebben drie keer per week een Bijbelverhaal, één keer per week een nieuw christelijk lied en op vrijdag doen we een verwerking. De rest van de ochtend is gevuld met rekenen, spelling, taal en schrijven. Dit jaar leren we hoofdletters schrijven en het tweede jaar met een pen, daar hebben we nu al veel zin in. Taal is voor ons een nieuw vak. We leren hierbij onder andere woordenschat en zinsopbouw. 
Spelling doen we aan de hand van taal in blokjes. Dit helpt ons om goed te zien hoe woorden in elkaar zitten en dus moeten schrijven. Met rekenen leren onder andere de sommen onder de 100 en de tafels.

's Middags hebben we één of meerdere van de volgende vakken: muziek (van onze vakleerkracht), gym, knutselen, handvaardigheid, computeren (spelling of rekenen oefenen), wereldoriëntatie en verkeer.

We zijn een gezellige klas en we doen hard ons best om er een super jaar van te maken.