Beste ouders,

Waarom bidden voor onze scholen?

Alle kinderen zitten in ons land op school. Zij brengen er het grootste deel van de dag door. Daarom verdient het onderwijs extra aandacht in onze gebeden. Het is geweldig dat de scholen in Renswoude al jarenlang gedragen worden door gebed! We hebben gezien dat gebed werkt!

We bidden voor:

  • De kinderen, dat ze de Heer Jezus mogen aannemen als hun Heer en Heiland, en dat ze vrijmoedig op school voor hun geloof durven uitkomen;
  • Ieder kind persoonlijk. De gebedsonderwerpen worden door de leerkrachten aan geleverd en door de kinderen zelf;
  • Leerkrachten, bestuursleden, dat ze wijsheid mogen ontvangen;
  • De overheid, m.n. het ministerie van onderwijs;
  • De bijbelse waarden en normen op onze scholen , dat ze zullen blijven gelden ( bv. eerlijkheid, repect, ontzag voor God);
  • De ouders, dat ze een positieve, ondersteunende invloed op de school zullen uitoefenen.

Zoals jullie misschien weten, zijn er een aantal ouders die elke eerste woensdag van de maand bij elkaar komen om te bidden voor de scholen. We zouden het fijn vinden als u ook mee zou willen doen!

Heeft u kinderen die nog niet naar school gaan? Neem ze gerust mee.

We beginnen om 8:30 en zijn meestal na ca. 45 minuten klaar.

Met vriendelijke groet,

Het gebedsteam van De Borgwal en De Stifhorst

Tel. 06-47558434 of e-mail: jeannettevv@hotmail.com