Zorg


De zorg op CBS De Borgwal is goed geregeld. Hoe we hier praktisch mee omgaan is volledig beschreven in onze zorgmap. Als u deze map doorleest, merkt u dat dit een beschrijving is van de daadwerkelijke praktijk van elke dag. We zijn er trots op hoe we de zorg aan onze leerlingen geregeld hebben. Als u geïnteresseerd bent, kom gerust langs op school.
Een aantal onderwerpen uit de zorg vindt u onder de tabbladen op deze webpagina.