De ouderraad

Onze school heeft ook een ouderraad. De ouderraad neemt ons veel praktische zaken uit handen, zoals hulp bij sinterklaas-, Kerst- en Paasviering en de afscheidsavond van groep 8. Een aantal ouders van de OR zorgt ook steeds voor een gezellige aankleding van de school. U kunt hen benaderen via het mailadres or@deborgwal.nl. In de Ouderraad hebben de volgende ouders zitting:

Karin Veldhuizen voorzitter

Tyrza de Gans secretaris

Marloes Göbel OR lid

Marlies Diepeveen OR lid

Miranda van den Born OR lid

Marianne Renes OR lid

Anita Huigenbos OR lid

Diliana Storsbergen OR lid