Welkom om de pagina van groep 6!

Welkom op de pagina van groep 6!

Wij zijn een gezellige groep met 33 leerlingen. Op de maandag en dinsdag staat meester Van Barneveld voor de groep en op de woensdag, donderdag en vrijdag juf Tijseling. Met elkaar willen wij er een fijn en gezellig schooljaar van maken.

We starten iedere morgen met 15 minuten stillezen in de klas. Daarna maken we tijd voor een leuke mop uit het moppenboekje en bespreken we De Dag Vandaag. Op de dinsdag, woensdag en donderdag luisteren de kinderen naar een Bijbelverhaal. Op de vrijdag maken we hier een verwerking bij. De rest van de ochtend werken we veelal aan rekenen, taal en spelling. Met rekenen leren we onder andere hoe we grote getallen bij elkaar optellen, aftrekken en vermenigvuldigen. Ook beginnen we aan het rekenen met breuken. Voor taal (woordenschat) krijgen de kinderen huiswerk mee om thuis extra te oefenen.

In de middag staan verschillende zaakvakken op de planning zoals Naut (natuur & techniek), Meander (aardrijkskunde) en Brandaan (geschiedenis) maar ook verkeer, Engels, schrijven, begrijpend lezen of handvaardigheid. Op de dinsdag- en vrijdagmiddag hebben wij gym in De Hokhorst. Elke maandag krijgen wij muziekles van een vakdocent. Om een goede groepssfeer te creëren en te behouden werken wij dit jaar met Kwink. In de eerste 6 weken zetten wij daarom extra in op groepsvormende activiteiten. In groep 6 houden de leerlingen ook een spreekbeurt!